Vilkår Plantasjen Bedrift

Her finner du informasjon om alt som er forbundet med kjøp hos Plantasjen som bedriftskunde – når du handler i butikk eller via Plantasjen Bedrift.

Generelt

Plantasjen tilbyr nå bedriftskunder gunstige vilkår ved kjøp i butikk eller ved bestilling direkte hos Plantasjen Bedrift på e-post/telefon. Plantasjens bedriftskunder kan nå benytte seg av flere fordeler, blant annet:  

 • Få 10 % rabatt på alle kjøp  
 • Handle raskt og enkelt på nett og i butikk  
 • Sortiment og volumer tilpasset for din virksomhet 
 • Personlig service og hjelp av eksperter 
 • Hent i butikk eller få levering til ønsket adresse 
 • Handle mot faktura 
 • Del opp bestillinger på flere prosjektkoder 

Ved kjøp i Plantasjens nettbutikk gjelder vanlige forbrukervilkår.  

Firmaopplysninger

Plantasjen Norge AS 

Norvald Strands veg 43 

2208 Kongsvinger 

Organisasjonsnummer 937 087 977 

Betaling 

Plantasjen tilbyr våre bedriftskunder flere ulike betalingsalternativer; med kort, kontant og mot faktura. 

Betaling i butikk 

Ved innvilget kreditt – faktura eller kontant

Ved 0 NOK i kreditt eller kredittgrensen er nådd – kort eller kontant 

Fakturabetaling

Når du har registrert deg som bedriftskunde, har du mulighet til å handle mot faktura, i butikk eller via Plantasjen Bedrift. 

Betalingsvilkår ved fakturabetaling er 30 dager netto i butikk. Ved for sen betaling belastes du et gebyr på 70 kr per påminnelse samt en forsinkelsesrente på åtte (8) prosent av det til enhver tid utestående beløpet.

Fakturabetaling ved bestilling via Plantagen Bedrift benyttes generelle bestemmelser for levering av planteskoleplanter

Det utbetales ikke rente på eventuelle tilgodebeløp. Eventuelle endringer av rentesatser og/eller gebyrer bestemmes av Plantasjen Bedrift uten innhenting av din tillatelse på forhånd.

Søknad om kreditt

Søknad om bedriftskonto registreres av søker med signaturrett for firmaet på plantasjen.no/bedrift. Man kan også få hjelp med kredittsøknad i butikk.

Bedriftens kredittverdighet avgjør hvor mye kreditt du kan få. Kreditten fastsettes på grunnlag av Dun & Bradstreets kredittvurdering. Maksimal kreditt er 30 000 ved automatisk kredittvurdering. Ved ønske om høyere kreditt kan Plantasjen Bedrift kontaktes. Vi kontrollerer dels bedriftens kredittvurdering og anbefalte kredittgrense hos Dun og Bradstreet, dels bedriftens betalingshistorikk og eventuelle konkurstilfeller. Deretter innvilger vi en relevant kredittgrense for bedriften. Ta kontakt med oss på e-post bedriftskunde@plantasjen.no eller telefon +4761994070 i tidsrommet 07:00-16:00 helgefrie hverdager hvis du har spørsmål om din kreditt hos Plantasjen Bedrift. 

Plantasjen Bedrift har rett til å nekte åpning av konto uten å oppgi grunn. Hvis du ønsker å utvide kredittgrensen, gjør Plantasjen Bedrift en ny kredittvurdering. Hvis Plantasjen Bedrift ser behov for høyere kredittgrense, blir det gjort en ny kredittvurdering, og Plantasjen Bedrift har rett til å utvide kredittgrensen uten din tillatelse. Det er din plikt å gi Plantasjen Bedrift skriftlig varsel om eventuelle endringer i fullmaktene som er gitt.

Rett til å si opp kreditt 

Plantasjen Bedrift har ubegrenset rett til, uten forhåndsvarsel, å omprøve, senke den aktuelle kredittgrensen eller si opp kontoen før tiden samt kreve umiddelbar betaling dersom det er rimelig grunn til å tro at kjøperen ikke kommer til å oppfylle forpliktelsene overfor kontogiveren. 

Omstendigheter som gir Plantasjen Bedrift rett til å handle som nevnt over, er bl.a. følgende: 

 • Kjøperen har fått endret kredittvurdering hos kredittopplysningsselskapet
 • Kjøperen har fått nye betalingsanmerkninger eller gjeld til namsfogden etter at kreditten er innvilget
 • Kjøperen har overskredet den innvilgede kreditten 
 • Kjøperen har fakturaer som har forfalt

Bruk av konto

Hvis kjøperen ønsker å handle mot faktura i butikk, må kjøperen oppgi det sekssifrede kundenummeret og vise legitimasjon som dokumenterer rett til dette. Kjøperen kan om ønskelig angi prosjektnummer eller annen merking på fakturaen.

Levering

Bedriftsleveranser 

Plantasjen Bedrift benytter Generelle bestemmelser for levering av planteskolevekster (se forskrifter nedenfor)

Levering til bedrifter skjer på hverdager, og varene bæres inn til inngang/resepsjon. Vi gjør oppmerksom på at noen må være til stede for å kunne åpne og ta imot leveransen. Spesifikk leveringsinformasjon får du i forbindelse med at du bestiller.

Tunge transporter leveres på avtalt sted, og paller tas ikke med i retur. Bærehjelp er ikke inkludert.

For at tunge leveranser skal kunne leveres på avtalt sted, må lastebilen kunne kjøre helt frem. Jekketraller krever hardt underlag og kan ikke kjøres på f.eks. grus- eller jordveier. Dersom transportøren ikke kan kjøre helt frem, leveres varene så nært leveringspunktet som mulig.

Plantasjen har i transportavtaler sørget for at transportørene våre følger det nordiske samarbeidet Fair Transport, som blant annet handler om førerens arbeidsforhold og at materialene som brukes, er miljøvennlige og regulert.

Om produkter og sortiment

Om produkter og sortiment

Vi tar forbehold om eventuelle leveringsforsinkelser, utsolgte varer og prisendringer.

For levende planter er det av naturlige årsaker ikke mulig å vise et bilde av hver enkelt plante på nettsiden. Bildet viser derfor et typisk eksemplar av plantesorten. Siden hver enkelt plante er unik, kan det være forskjeller i utseende, og høyde og bredde kan avvike fra de angitte målene. Du kan imidlertid føle deg trygg på at vi velger det beste eksemplaret av planten eller blomsten du har bestilt, når vi plukker ordren.

Dersom ikke noe annet er angitt, selges planter og blomster uten vase eller ytterpotte.

Siden planter, blomster og frø er avhengige av forholdene hos gartnerne våre, kan vi ikke garantere tilgang på enkelte plantesorter i butikkene, men vi gjør alltid vårt beste for å sikre et bredt sortiment av blomster og planter.

Retur – Åpent kjøp og angrerett (gjelder ikke levende planter)

30 dagers åpent kjøp ved kjøp i butikk

Vi ønsker at du skal være fornøyd. Hvis du angrer på kjøpet, tar du med deg varen og kvitteringen til en butikk innen 30 dager fra kjøpsdato og får pengene tilbake. Varen må være i uendret stand og i ubrutt emballasje. Angreretten gjelder ikke levende planter, løker, stiklinger og røtter.

Spesialbestillinger hos plantasjens plantasjen bedrift

Angreretten gjelder ikke for spesialbestillinger som er gjort hos Plantasjens Plantasjen Bedrift. 

Ved retur av varer som ikke er planter, se nedenfor.

Ved retur av bestilling fra plantasjen bedrift av varer som ikke er planter, gjør du følgende:

 • Ta med varen til en av butikkene våre innen 30 dager fra kjøpsdato. Husk å ta med ordrebekreftelsen.
 • Du kan også varsle oss om at du ønsker å angre kjøpet ved å sende en e-post til bedriftskunde@plantasjen.no. Deretter skal du umiddelbart, men senest innen 14 dager, returnere varen til Plantasjen i originalemballasjen for at angrefristen skal kunne anses som overholdt.
 • Send returen til Plantasjen, Bærum, Johs Haugeruds vei 20, 1351 Rud. Du som kunde må selv dekke returfrakten.
 • Husk at varen må være i samme stand som da du kjøpte den. Dersom varen hadde emballasje da du mottok den, skal varen ligge i originalemballasjen når den returneres.
 • Tilbakebetaling skjer senest innen 14 dager fra vi har mottatt varen, eller fra du har sendt dokumentasjon på at du har returnert varen. Tilbakebetaling skjer med samme betalingsmiddel som du brukte for å gjennomføre kjøpet, såfremt vi ikke blir enige om noe annet.
 • Dersom du har valgt en dyrere leveringsmetode eller du har håndtert varen ut over det som er nødvendig for å undersøke den forsiktig, har Plantasjen rett til å gjøre fradrag i tilbakebetalingen for den økte leveringskostnaden eller verdireduksjonen på grunn av din håndtering av varen.
 • Fraktkostnad refunderes ikke ved delreturer dersom den ikke ville blitt lavere dersom du ikke hadde kjøpt den angrede varen. I så fall refunderes mellomlegget.

Reklamasjoner

Reklamasjoner når du har handlet i butikk

Du har tre års reklamasjonsrett på varer. Dersom du ønsker å reklamere på en vare, må du gjøre det innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjonen anses alltid å ha blitt gjort i rett tid dersom den skjer innen to måneder etter at du har oppdaget feilen.

Varer du har kjøpt i en av butikkene våre, tar du med til nærmeste Plantasjen-butikk sammen med kvitteringen.

Reklamasjoner når du har handlet via plantasjen bedrift

Du har tre års reklamasjonsrett på varer. Dersom du ønsker å reklamere på en vare, må du gjøre det innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjonen anses alltid å ha blitt gjort i rett tid dersom den skjer innen to måneder etter at du oppdaget feilen.

Dersom du vil reklamere på noe du har kjøpt i nettbutikken, kan du ta med deg varen og ordrebekreftelsen til en Plantasjen-butikk. Det er også mulig å kontakte kundeservice ved å sende en e-post til bedriftskunde@plantasjen.no. Skriver du bestillingsnummeret i e-posten, legger ved et tydelig bilde av feilen og beskriver hvorfor du ønsker å reklamere på varen.

Reklamasjonsprosess

Når du leverer produktet i en av butikkene våre eller returnerer det til oss for reklamasjon, tar Plantasjen imot produktet og registrerer en reklamasjonssak, før en av våre eksperter gjør en vurdering av reklamasjonen. Når vurderingen er ferdig, får du tilbakemelding fra oss om hva vi gjør videre.


Planteskoleplanter (levende planter, løker, stiklinger og røtter)

Plantasjen Bedrift benytter Generelle bestemmelser for levering av planteskolevekster (se forskrifter nedenfor)

Tvister

Tvister

Tvister vedrørende tolkning og anvendelse av Plantasjens Bedrifts kjøps og leveringsbetingelser skal i første hånd løses via forhandling og enighet. Dersom partene ikke kan bli enige, skal tvisten prøves i samsvar med gjeldende svensk lovgivning i svensk domstol. Plantasjen Bedrift har rett til å ta ut søksmål mot kontoinnehaver ved domstol i et annet land dersom kontoinnehaveren har tilhold i dette landet.

Generelle bestemmelser – selvstendig næringsdrivende

Generelle bestemmelser for levering av planteskoleplanter

Disse bestemmelsene er beregnet for bruk ved levering og salg av planteskoleplanter til selvstendig næringsdrivende (Kjøperen). Disse generelle bestemmelsene gjelder i den grad det ikke er gjort særskilt avtale om noe annet.

Salg av planteskolevekster

1. Selgeren leverer planteskoleplanter ifølge Selgerens til enhver tid gjeldende prisliste.

2. Plantskoleplantene selges i henhold til NS 4400:2018 Planteskolevarer - Krav til kvalitet, sortering, bunting og merking

3. Selgeren tilbyr på oppfordring instruksjoner om planting og stell som er tilpasset plantene som inngår i leveransen, samt nødvendige plantepass og e-sertifikater.

4. Selgeren kan ikke til enhver tid garantere levering av samtlige planteskoleplanter som er med på Selgerens prisliste, og heller ikke i ubegrenset omfang.

Bestilling, priser m.m.

5. Prisene i Selgerens prisliste er oppgitt eksklusiv kostnader til emballasje, transport og merverdiavgift og uten hensyn til eventuelle kvantumsrabatter. Eventuelle merkostnader for håndtering som kan oppstå som følge av Kjøperens ønskede leveringstidspunkt, er heller ikke medregnet.

6. En skriftlig bestilling fra Kjøperen skal følges av en bestillingsbekreftelse fra Selgeren. Hvis Selgeren ikke fullt ut kan levere i henhold til Kjøperens bestilling, i antall eller med den leveringstiden som er angitt i bestillingen, skal det i stedet leveres et skriftlig tilbud til Kjøperen. Dersom Kjøperen ber om et tilbud, følges dette av et skriftlig tilbud fra Selgeren. Selgerens tilbud er bindende i tretti (30) dager dersom det ikke er angitt noe annet i tilbudet.

7. Betalingsvilkårene er, dersom ikke noe annet er avtalt, tretti dager. Selgeren fakturerer ved levering. Ved avtale om dellevering faktureres hver dellevering separat. Ved for sen betaling beregnes en forsinkelsesrente på åtte (8) prosent av det til enhver tid utestående beløpet.

Leveringsbetingelser og risikoovergang

8. Leveringsbetingelser er Fritt Selgerens planteskole, dersom ikke noe annet er avtalt.

9. Selgeren har ansvar for at plantene er tilstrekkelig pakket og emballert før transport, og gir før hver leveranse anbefalinger når det gjelder riktig type transport, som kjøle eller varmetransport, åpen eller lukket bil og lignende.

10. Risikoen for planteskoleplantene overføres til Kjøperen når disse er avlevert for levering til Kjøperen. Med dette menes at planteskoleplantene enten har blitt skilt av for Kjøperens regning for henting på Selgerens planteskole med nødvendig pakking og emballering, eller at Selgeren har overlevert dem til speditør eller lignende som for Kjøperens regning har ansvar for transport fra Selgerens planteskole.

Rett til utsatt levering

11. Selgeren har rett til å utsette levering av hele eller deler av leveransen dersom den avtalte leveringstiden hindres av vanskelige værforhold. Med dette menes dels at planter som skulle ha vært levert, har blitt skadet av værforhold som har særlig ugunstig innflytelse på plantene, dels at Selgeren ikke anses å kunne gjennomføre transporten på grunn av sterk kulde.

12. Kjøperens rett til å utsette leveransen er begrenset til situasjoner der Kjøperen på grunn av force majeure (krig, forsvarsberedskap, epidemi, streik, blokade, lockout og lignende) ikke har mulighet til å ta imot leveransen.

13. Selgeren og Kjøperen skal bli enige om når levering kan skje i stedet, der det tas hensyn til at de fleste planteskoleplanter bare kan håndteres (tas opp, transporteres, plantes) når de er i hvile. For å ha rett til å utsette leveransen kreves det at parten umiddelbart gir motparten skriftlig beskjed om hindringen. I situasjoner der Kjøperen ønsker å utsette leveransen uten at det ifølge denne bestemmelsen foreligger rett til dette, kan Kjøperen bli enig med Selgeren om å utsette leveransen fra en sesong til en annen når dette kan skje uten ulempe for Selgeren, og uten risiko for skader eller kvalitetsforringelse på de aktuelle planteskoleplantene.

Ansvar ved forsinkelse, avbestilling m.m. Kjøperens forsinkelse

14. Kjøperen plikter å hente planteskoleplantene på avtalt leveringstidspunkt. Kjøperen er kjent med at det å unnlate å hente planteskoleplantene på avtalt leveringstidspunkt og deretter plante dem, innebærer en betydelig risiko for at plantene blir skadet.

15. For å unngå misforståelser tydeliggjøres følgende. Planteskoleplanter som er tatt opp fra felt for Kjøperens regning (frilandsdyrket), kan normalt verken selges videre til andre eller lagres i en situasjon der Kjøperen er forsinket med å hente planteskoleplantene. Enhver slik forsinkelse er av vesentlig betydning for Selgeren og gir rett til å heve kjøpet, og derav følgende rett til erstatning for full uteblitt fortjeneste.

16. Av samme årsak godtas ikke avbestilling av en avtalt leveranse uten Selgerens samtykke, verken helt eller delvis. Dersom en slik avbestilling skjer uten Selgerens samtykke, har Selgeren samme rett som ifølge punkt 15 ovenfor til å heve kjøpet for egen del, alternativt å gjøre gjeldende at Kjøperen har hevet kjøpet uten grunn, og Selgeren har da rett til full erstatning for uteblitt fortjeneste for leveransen.

17. Ved beregning av uteblitt fortjeneste skal det tas hensyn til Selgerens plikt til å prøve å begrense skaden.

18. Dersom Kjøperen er for sen med betaling av forfalte fakturaer for tidligere utførte leveranser, har Selgeren, i tillegg til rett til forsinkelsesrente, alltid rett til å stanse ny leveranse inntil betaling har skjedd, alternativt at Kjøperen stiller akseptabel sikkerhet for den nye leveransen.

Selgerens forsinkelse

19. Selgeren har ikke ansvar for forsinkelser som skyldes inntrufne klimaskader, påvirkning av skadedyr, angrep av plantesykdommer og lignende omstendigheter som ligger utenfor en normalt aktsom selgers kontroll.

20. Selgerens ansvar for skade ved en vesentlig forsinkelse som Selgeren er ansvarlig for, er begrenset til et beløp som tilsvarer maksimalt 15 prosent av prisen for den eller de planteskoleplantene forsinkelsen gjelder, alternativt ved vesentlig forsinkelse av en hel leveranse, maksimalt 15 prosent av prisen for hele leveransen. For å få skadeserstatning kreves det at Kjøperen kan dokumentere at han har blitt påført direkte kostnader av forsinkelsen som beløper seg til tilsvarende beløp.

21. Dersom Selgeren er vesentlig forsinket med en hel leveranse, har Kjøperen rett til å avbestille leveransen i sin helhet, forutsatt at levering ikke har skjedd og at det utsatte leveringstidspunktet Selgeren har angitt som nødvendig, heller ikke har inntruffet. Kjøperen har i tillegg rett til erstatning for de direkte kostnadene Kjøperen kan vise at han har blitt påført på grunn av den avbestilte leveransen, dog begrenset til 15 prosent av prisen for hele leveransen på samme måte som fastsatt i punkt 20 ovenfor.

Mottakskontroll og reklamasjon

22. Selgeren leverer eller henviser til en instruksjon om planting og stell for hver leveranse. Det er Kjøperens ansvar å sette seg inn i disse instruksjonene om planting og stell ved mottak, for på eget ansvar å kunne håndtere og i påkommende tilfelle mellomlagre plantene til de plantes i fullt samsvar med disse instruksjonene. Instruksjonene må også følges ved senere vanning og øvrig stell. Det er Kjøperens ansvar å dokumentere eventuelle synlige feil med fotografering umiddelbart etter utpakking. Det er også Kjøperens ansvar å sørge for at Kjøperen eller den Kjøperen har utpekt til planting og påfølgende etablering av plantene, foretar dokumentert egenkontroll for å sikre at instruksjonene om planting og stell blir fulgt.

23. Ved mottak av leveransen skal kjøperen besiktige planteskoleplantene. Kjøperen kan ikke påberope seg at en planteskoleplante er feil dersom det ikke er sendt skriftlig reklamasjon umiddelbart etter at feilen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Feil som oppdages eller som burde ha vært oppdaget ved mottak av leveransen, skal reklameres senest innen åtte (8) dager fra mottak. Med mottak menes tidspunktet da leveransen etter fullført transport har ankommet Kjøperen eller den Kjøperen har anvist som mottaker.

Det er Kjøperens ansvar å pakke ut leveransen ved mottak slik at det er mulig å besiktige leveransen og dokumentere eventuelle forekommende feil.

Selgerens ansvar for feil

24. Kjøperen er kjent med at det ikke gis noen etableringsgaranti, selv om instruksjonene om planting og stell blir fulgt. Skader kan blant annet oppstå på grunn av luft og vannforurensning, mangel på plantenæring, feil pH-verdi i jorden samt feil stell, skadedyr m.m.

25. Ved feil som består av manglende sortekthet, har Kjøperen, som eneste konsekvens av denne feilen, rett til omlevering. Dersom Kjøperen ikke har fulgt instruksjonene om planting og stell som Selgeren har utlevert, har Selgeren ikke ansvar for feil hos planten. Det er Kjøperens ansvar å dokumentere at disse instruksjonene er fulgt gjennom dokumentert egenkontroll. Selgeren har heller ikke noe ansvar for feil dersom Kjøperen ikke har fulgt selgerens anbefalinger om transportmåte ifølge punkt 9 ovenfor, eller dersom Kjøperen har unnlatt å hente planteskoleplantene på avtalt leveringstid da de ble klargjort for levering av Selgeren. Avslutningsvis er Selgeren ikke ansvarlig for feil som har oppstått på grunn av værforhold som er usedvanlige for plantesorten.

26. Ansvarstiden for feil som består av manglende sortekthet, er fem (5) år fra avtalt leveringstidspunkt.

27. Som følge av feil som Selgeren er ansvarlig for, skal det i første omgang skje omlevering, dersom Selgeren ikke kan dokumentere at feilen kan utbedres og Kjøperen har rimelig grunn til å nøye seg med dette. Dersom Selgeren unnlater å rette opp feil eller foreta omlevering umiddelbart, har Kjøperen, etter å ha gitt Selgeren skriftlig varsel om dette, rett til erstatning for rimelige kostnader for selv å utbedre feilen eller sørge for omlevering fra en annen planteskole.

28. I den grad omlevering ikke kan skje i den aktuelle sesongen, har Kjøperen i stedet rett til prisavslag tilsvarende prisen for den eller de feilaktige planteskoleplantene som inngikk i leveransen. Dersom omlevering ikke kan skje i den aktuelle sesongen og antall feil planteskoleplanter utgjør en så vesentlig del av leveransen at det medfører betydelig ulempe for Kjøperen å stå fast ved resten av kjøpet, har Kjøperen rett til å heve leveransen i sin helhet. Selgerens erstatningsansvar er i så fall begrenset til at et beløp som tilsvarer avtalt pris for leveransen, alternativt det lavere beløpet Kjøperen så langt har betalt for leveransen, tilbakebetales av Selgeren.

29. Selgeren er ikke i noe tilfelle, verken ved forsinkelse av eller feil i leveransen, forpliktet til å gi erstatning for uteblitt fortjeneste eller annen indirekte skade.

Tvisteløsning

30. Tvister på grunn av avtalen mellom Kjøperen og Selgeren skal avgjøres i henhold til svensk rett av en allmenn domstol, der tingretten i den domskretsen der Selgeren har sitt sete, skal være første instans.

Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. Icons/Arrow-left/24px/Black Created with Sketch. BEED2CAF-6775-4D50-832D-C19575417F8F 36C1D222-8DE3-499B-89C5-F0ACC4A3840A Created with sketchtool. 3011D877-6B37-4181-ABF0-09D8986DA7C6 Created with sketchtool. Entre Created with Sketch. 68157682-FC5A-4945-89BC-A1A195DC0E74 Created with sketchtool. F4ECEC60-D397-44D2-87E9-2D4AD35A6F11 Created with sketchtool. Icons/Menu/24px/Black Created with Sketch. order sort-alpha-desc